Sociální projekty a sponzorství

Naše společnost se podílí na financování různých sociálních projektů a na sponzorování ústavů sociální péče, domovů pro seniory.

Na obrázku sociální automobil na jehož zakoupení naše společnost přispěla.

auto