BOZP

Provádíme:

 • smluvní výkon funkce bezpečnostního technika
 • vyhotovení, zavedení a vedení potřebné dokumentace BOZP
 • pomoc při zavádění systému OHSAS 18001:1999
 • vyhodnocování bezpečnostních rizik odborně způsobilými osobami
 • vypracování kategorizace prací
 • pomoc při stanovení hygienických požadavků na pracovní prostředí
 • školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a jejich přezkušování
 • technicko organizační zajištění registrace a evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • pomoc při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • provádění ročních prověrek bezpečnosti práce
 • stanovení potřebných osobních ochranných pracovních prostředků pro jednotlivé profese
 • odborné konzultace v oboru BOZP

Na základě pověření zastupujeme zákazníka při jednání se státními orgány v oboru BOZP.

 

Zajišťujeme:

 • revize a kontroly vyhrazených technických zařízení
 • školení obsluh vyhrazených technických zařízení a obsluh technických zařízení
 • zajišťujeme spolupráci se soudními znalci v oboru BOZP