O společnosti

Naše společnost byla založena koncem roku 2000 dvěma společníky. Základním předmětem činnosti společnosti je bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana. Společnost se neustále rozvíjí a rozšiřuje do různých výrobních i nevýrobních odvětví (různá průmyslová odvětví - strojírenství, chemický průmysl, dřevařský a zpracovatelský průmysl; zemědělství; potravinářský průmysl a prodejny; ubytovací služby apod.; zdravotnictví; školství i oblast sociálních služeb apod.).

V současné době firma působí mimo oblast Teplic a Ústí nad Labem i na Děčínsku, Šluknovsku, Litoměřicku, Středních Čechách a v Praze. Toto rozšiřování vede k personálnímu vývoji a stále se rozšiřující počet zákazníků vede i k rozšiřování počtu spolupracovníků.

Společnost TAURUS - PROXIMA spol. s r.o. nenabízí pouhou konzultaci s nezávaznou prohlídkou pracovišť, jak je mnohdy obvyklé. Naši pracovníci navštěvují pracoviště klienta v dohodnutých termínech nebo pravidelných intervalech, kde provádí kontrolní činnost, upozorňují na nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieny práce a požární ochraně, kontrolují dodržování termínů školení a revizí a spolupracují na odstraňování závad.

Společnost TAURUS - PROXIMA spol. s r.o. je od roku 2002 členem „Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky" se sídlem v Brně. Toto naše členství je pro naše zákazníky zárukou kvality z důvodů povinnosti dodržovat stanovy Asociace. Dále se podílí na zavádění ISO norem u našich zákazníků v oblasti BOZP a PO (OHSAS 18000 a obdobných dokumentů).